Organizátori

Riaditeľ festivalu:                                                    RNDr. PhDr. Jana Orlická

Hudobný dramaturg:                                               PhDr. Peter Kováč

Odborný garant festivalu:                                       Dr.Gergely Agócs, PhD.