Festival Hradné Huky

 

Hradné Huky 2017

gajdošský víkend na Hrade Slovenská Ľupča

HH2015

Projekt  Hradné Huky je koncipovaný ako unikátna umelecká jednotka v ponuke medzinárodných kultúrnych podujatí na Slovensku a je vedený v spolupráci s Domom tradícií Budapešť. Hudobný nástroj gajdy, zapísané v roku 2013 do Reprezentačného zoznamu Nehmotného kultúrneho dedičstva, sú základným fyzickým aj myšlienkovým portfóliom celého festivalu. 

Festival má ambíciu otvoriť  svoje hranice hudobnej multižánrovosti pre gajdy a ich použitie v rôznych typoch hudby, rovnako tak ako aj histórii tohto hudobného nástroja všeobecne. Zároveň festival bude hľadať cesty k medzinárodnej scéne podobných festivalov v Európe a vo svete.

Hlavným cieľom festivalu je priblížiť domácemu aj zahraničnému publiku, ktoré už prejavilo značný záujem o podobné aktivity  v roku 2010-2011 na území obce Slovenská Ľupča,  unikátny prvok tradičnej kultúry mnohých etník, gajdy, a jeho použitie v rámci vývoja hudby od stredoveku až po súčasné kompozície a súčasnú populárnu hudbu. Festival chce ponúknuť  možnosť domácemu a zahraničnému záujemcovi naučiť sa, vidieť, či vyskúšať samotnú výrobu a hru na tento mimoriadne unikátny nástroj a zoznámiť sa s jeho existenciálnou aj umeleckou autenticitou.

Medzinárodný festival, Hradné huky, je jediný svojho druhu v Európe, pretože sa odohráva v prostredí nádherného hradu Slovenská Ľupča z 13. storočia.